BİLGİSİZLİK VE HURAFELER


Mustafa Ajlan ABUDAK

Evrim konusunda Türkiye’de yoğun bir bilgi çarpıtma hüküm sürmekte. Bu yüzeysel bilgi ile fikir üretme cesaretine sahip ortamda, Yaratılışçıların ısrarla anlamadıklarına, Darwincilerin de kendi savundukları teorinin merkezini bile bilmediklerine şahit oldukça,  kısa bir bilgilendirmenin oldukça gerekli olduğunu düşündüm. Evrim kelimesi makalede Darwin Evrimi anlamında kullanılmıştır. Koyduğum  mavi renkli vurgular Teleolojik Evrim ve Darwin Evrimi arasındaki temel farklara dikkat çekmek içindir. Vurguların tersi düşünülür ise Teleolojik Evrim kısaca özetlenmiş olur.

Elimden geldiği kadarıyla, evrim konusundaki tartışmalara olabilecek en geniş perspektifi sunmak, iddiaları ve söylemleri her yönüyle aktarmak ve siz okuyucular için yine var olabilecek en geniş güncel bilgilendirmeyi sunmak gayretindeyim.

Elde edilen bilimsel bulguların ışığında, okuyucuların algılayışlarını yeniden değerlendirmesine olanak veren , varsa  daha önce edinilmiş yanlış anlama ve hatalı kabüllerini terk etmeye yönelten metinler olmasına çalışıyorum. Bir doğrunun ya da sonuç çıkarımının salt savunulması değil, elde edilen verilerin ışığında ne gibi çıkarımlar yapabileceğimizi sorguluyorum. Bu çıkarımların kesinlikle gerçeği temsil ettiğini iddia etmiyorum, sadece aktardığım şekilde olma olasılığının diğer olası açıklamalara göre daha olası olduğunu savunuyorum.

Nabi Yağcı’nın bir makalesinde dediği gibi;

 Yanlışları olmayan bir teori ise gerçek dışıdır,çünkü dışımızdaki gerçek tamamlanmış bir bütün değildir, değişerek, dönüşerek kendini sürekli açmakta. Bu nedenle dünyayı açıklama iddiasındaki her teorinin, her bilimsel tezin eksikli olması ve yanlışları da barındırması kaçınılmazdır. Şaşmaz yanılmaz doğrular aramakla yanlış çıktı diye bir teorik yaklaşımı ve bir pratiği toptan kenara koymak da aynı anlama gelir.

Evrim kelimesi yani evolution latince evolvere-volvere kelimesinden türemiştir. Anlamı ‘açılmak, serilmek, ilerlemek, gelişmek’ şekillerinde kullanıla gelmiş. Darwin’in teorisinin ait olduğu Viktorya döneminde de kullanıldığı anlam gelişmek, ilerlemektir. Darwin, Lamarck sonrası bilim dünyasında doğal teolojininde desteklediği bu görüşe tamamen zıt bir teori ile meydana çıktı. Fakat teorisinin kabul görmesi için asla epikürcü söylemi öne çıkarmadı. Bunu onun yerine yapacak birçok fanatik materyalist Kraliyet akademisinde mevcuttu. Bu sebeple Türlerin Kökenin ilk baskısında (24 Kasım 1859) teorisinin bu merkez kısmını ustaca metin içinde sakladı. Böylelikle teorisine geleceği kesin olan kilise tepkisini bir nebzede olsa hafifletmiş ve en büyük rakibi olan İskoç Alfred Russel Wallace’ın önüne geçmiş oldu. Bu başka bir makale konusudur. Darwin, evrim kelimesinin etimolojisine aykırı olan natüralist evrim teorisini 6. Basımdan itibaren yıllar içinde olgunluğa ulaştıracaktı.

Aşağıdaki metinde sizleri Darwin’in evrimin dayandığı kesin temelleri ve yaratılışçıların Darwin evrim teorisine saldırırken kullandıkları saçma sapan argümanlar konusunda bilgilendireceğim. Tabi bazı Darwin yanlısı kişilerde bu metni okurken savundukları teoriden ne derece habersiz olduklarını görmüş olacaklar.

 • Evrim teorisindeki teori kelimesi ana akım bilim dünyasında evrimin geçerliliği ile ilgili bir şüpheyi ima etmez, teori ve hipotez kavramları bilimsel içerikte belirgin anlamlara sahiptirler. Buna karşın gündelik kullanımda teori bir varsayım, önsezi gibi bir anlam taşır. Bilimsel teori bir dizi ilkenin gözlemlenen fenomeni doğal olmayan terimlerle açıklamasıdır. 1-2 ‘’Bilimsel gerçek ve teori kategorik olarak birbirinden ayrı değildir’’,3 ve evrim teorisi virüs teorisi ya da yer çekimi teorisi kadar geçerlidir.4
 • Evrim hayatın oluşumunu ya da evrenin gelişimini açıklamaya çalışmaz. Aksine biyolojik evrim türlerin ve diğer seviyelerdeki biyolojik organizmaları oluşturan süreçleri açıklar ve nihai olarak tüm hayat çeşitlerini evrensel ortak ataya bağlar, öncelikli olarak hayatın nasıl başladığı ile ve evrenin ve onun parçalarının oluşumu ve evrimine ilişkilendirmekle alakalı değildir. 5 Evrim teorisi öncelikli olarak, hayat var olduktan sonra zaman içerisinde birbirini nesiller boyu takip eden değişikliklerle ilgilenir. İlk organizmaların organik ya da organik olmayan moleküllerden oluşmasıyla alakalı olan bilimsel model abiyogenez olarak bilinir ve erken evrenin gelişimini açıklamak için kullanılan hakim teori Büyük Patlama modelidir.
 • İnsanlar şempanzeden evirilmemiştir. Bununla birlikte iki modern şempanze türü insanın en yakın akrabalarıdır. İnsanlarla şempanzelerin en son ortak atası 5 ile 8 milyon yıl önce yaşamıştır. 6
 • Evrim daha düşük canlılardan daha yüksek olanlara doğru bir ilerleme değildir ve zorunlu olarak karmaşıklığın yükselmesi ile sonuçlanmaz. Bir popülasyon daha basit bir forma, daha küçük bir genoma doğruda evirilebilir fakat tersine evrim yanlış bir kullanımdır. 7-8
 • Evrim Termodinamiğin ikinci kuralını ihlal etmez. Evrime karşı ortak yapılan bir saldırıda entropidir, termodinamiğin ikinci kuralına göre entropi zamanla çoğalır böylelikle evrimin karmaşıklık üretemediği iddia edilir. Hâlbuki bu kanun karmaşıklığa gönderimde bulunmaz ve sadece kapalı sistemlere uygulanabilir ki yeryüzü kapalı bir sistem değildir. Güneş’in enerjisini yayar ve emer. 9
 • Evrim organizmaların hayatta kalma yeteneklerini geliştirmeyi ‘’planlamaz’’ 10-11 Örneğin, zürafaların evrimini açıklamanın yanlış bir şekli, onların boyunlarının uzun zaman diliminde uzun ağaçlara erişmek için uzadığını söylemektir. Evrim bir ihtiyaç ve cevap öngörmezEvrim tamamıyla amaçsız bir süreçtir.  Uzun bir boyunla sonuçlanan bir mutasyon uzun ağaçlar arasında değil de daha çok kısa ağaçlık alanda yarar sağlayabilir ve böylece hayvanın hayatta kalmasını sağlayarak uzun boyun genlerini bir sonraki nesle aktarabilirdi. Uzun ağaçlar ne daha uzun boyunlara sebep olabilecek bir mutasyona ne de daha uzun boyunlu zürafa doğum oranlarına sebep olabilir.12 Zürafa örneğinde, uzun boynun evrimi seksüel seçilim tarafından sağlanmış olabilir, uzun boyunlar ikincil seksi özellik olarak görülür ve erkek zürafalara eş seçiminde yaşanan boyun savaşında bir avantaj sağlar.13

Kaynak; http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_misconceptions

 1. ^ “Evolutionary Science and Society: Educating a New Generation (TOC)” (PDF). Revised Proceedings of the BSCS, AIBS Symposium. MSU.edu. November 2004. Retrieved January 13, 2011.[page needed]
 2. ^ “It Is Not Just a Theory… It Is a Theory!”Chandra ChroniclesHarvard-Smithsonian Center for Astrophysics. July 7, 2008. Retrieved April 8, 2009.
 3. ^ Kuhn, Thomas S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions (Third ed.). Chicago: University of Chicago Press. p. 7. ISBN 0-226-45808-3.
 4. ^ “Misconceptions about the Nature of Science”UMT.edu.University of Montana, Div. Biological Sciences. Retrieved April 8, 2009.
 5. ^ “Five Major Misconceptions about Evolution”. TalkOrigins. October 1, 2003. Retrieved February 9, 2012.
 6. ^ “Evolution: Frequently Asked Questions”. PBS.org. Retrieved August 29, 2009.
 7. ^ “Is the human race evolving or devolving?”Scientific American. July 20, 1998. see also biological devolution.
 8. ^ Moran, Nancy A. (2002). “Microbial MinimalismGenome Reduction in Bacterial Pathogens”. Cell 108 (5): 583–6.
 9. ^ Oerter, Robert N.. “Does Life On Earth Violate the Second Law of Thermodynamics?”George Mason University Dept. of Physics and Astronomy. Retrieved January 11, 2011.
 10. ^ “Misconceptions about natural selection and adaptation:Natural selection involves organisms ‘trying’ to adapt..Misconceptions about evolution. University of California Museum of Paleontology.
 11. ^ “Misconceptions about natural selection and adaptation:Natural selection gives organisms what they ‘need.’ ”.Misconceptions about evolution. University of California Museum of Paleontology.
 12. ^ “The Giraffe’s Short Neck”In Context #10 (Fall, 2003, pp. 14–19). NatureInstitute.org.
 13. ^ Simmons, R. E. & Scheepers, L. (1996). “Winning by a Neck: Sexual Selection in the Evolution of Giraffe”The American Naturalist 148 (5): 771–786. doi:10.1086/285955
Reklamlar