BAZI BİLİM İNSANLARI ‘ÇÖP DNA’ YA SALDIRDI

Encode bulgularını destekleyen Dr Ewan Birney  Fotoğraf: Antonio Zazueta Olmos/Antonio Olmos

Robin McKie 24 Şubat 2013

Çeviren: Mustafa Ajlan Abudak

BAZI BİLİM İNSANLARI ”ÇÖP DNA”NIN HAYAT İÇİN ZARURİ OLDUĞU İDDİASINA SALDIRDI

2012’nin bilimsel süprizi buydu. Araştırmacılar daha önce “çöp” diye nitelendirilen fakat aslında vücutlarımızın çalışmasında gerekli olan insan DNA’sının uzun kısımlarını bulmuşlardı. Hücrelerimizin sadece birkaç gen tarafından kontrol edildiği varsayımı yanlıştı.

İnsan genomunu araştıran uluslararası kurum olan Encode projesindeki bilim insanları DNA’mızın büyük kısmının işlevi olduğunu savunuyordu.

Fakat bu fikir, şimdilerde Encode’dun “absürd” fikirlerinin evrimsel biyoloji hakkında hiçbir şey bilmeyenlerin çalışması olduğunu söyleyen diğer bilim insanları tarafından şaşılacak derecede iğneleyici saldırıların hedefi durumunda.

“Çöp DNA’nın ölümü ile ilgili haberler oldukça abartılmış ” diye ısrar etmekteler.

Bilim insnalarını bölen tartışma temel olarak soruların en temlinden kaynaklı – DNA büyük kısmı amaçtan yoksun mu ya da bu kısım hücrelerimiz içinde etkin bir rol oynuyor mu? Tartışma Genom Biyolojisi ve Evrim adlı yayında yer alan çarpıcı bir dile sahip eleştiri ile tetiklendi.

Encode iddialarının hepsi yanlıştır. Başlangıç olarak söylemek gerekirse, istatistikleri korkunç ” makalenin ana yazarı Profesör Dan Graur,Houston Üniversitesi, Texas, Observerer şu açıklamaları

 Bu bilim insanlarının çalışması değil. Bu berbat şekilde eğitilmiş bir grup teknisyenin çalışması.

Çalışmaları Nature,Science, Genom Biyolojisi ve diğer bilim dergilerinde 30 dan fazla makale ile geçen Eylül yayınlanmış Encode bilim insanları eleştirileri red etmekteler.

 Cambridge yakınlarındaki Avrupa Bioinformatik Enstitüsün’den 5 yıllık araştırmanın müdürü Dr Ewan Birney:

 Bize karşı gerçekleştirilen saldırıların doğası oldukça haksız ve yakışıksız, çalışmamız hastalık duyarlılığını anlamakta çok önemli bir role sahip.

2000 yılında insan genomu dizildiğinde, sadece 26,000 gen protein yapımında ve büyüme kontrolünü yönetiyor gözüküyordu, ve DNA’mızın %98’i silinmişti.

Fakat Encode araştırmacıları 10,000 yeni gen belirlediklerini iddia etti ve DNA’mızın yaklaşık % 18’inin diğer genleri düzenlemekle sorumlu olduğunu iddia ettiler. DNA’mızın % 80 biyo kimyasal birişlevinin olduğunu söylediler. Ayrıca bu çalışma grubu DNA içindeki hataların bir insanı Crohn hastalığı,diabet ve iki kutuplu bozukluğu gibi hastalıklara karşı duyarlı kılacağını belirleyerek, bu hastaluıkların tedavisine yardım eden keşiflerde bulundular.

Bu durum, Graur ve John Hopkins Üniversitesindeki kimi diğer bilim insanlarınca “absürd” olarak nitelendirildi. Encode’dun “ önyargılı hataları ve işlevselliğin şişirilmiş hesaplamalarınn ortaya çıkarıldığı analitik metodlar ” da bulunmakla suçlamaktalar ve evrimsel biyolojinin temel bir yanlış anlaşılmasının ortaya konması olduğunu söylemekteler.

Gaur

Sadece DNA bir parçasının biyolojik işlevinin olması bunun hücre içinde de önemli bir rolü olduğu anlamına gelmez. Encode insanlarının bu noktayı kavrayamıyorlar. Hücrelerimiz içersinde rol oynayan insan DNA’sının iktarınıı tamamiyle abartıyorlar. İnsan genomunun büyük kısmı işlevsizdir ve bunun tersini söyleyen bu insanlar yanılıyorlar.

Encode projesi 32 enstitünün yer aldığı, 442 araştırmacının 300 senelik bilgisayar zamanı ve 5 yıllık laboratuvar çalışmasıyla sonuçlarını elde etmiştir.

Grauer

Bu büyük bilim ve büyük bilim eğer başka birşey değilse büyük miktarda güvenilebilir veri üretmelidir. Onlar bunu yapmadı. Çalışmaları yayınladıklarında, vardıkları sonuçların ders kitaplarının yeniden yazılmasının gerekli olduğu düşüncesindeydi. Evet gerçekten sadece kitle medyasının ve halkla ilişkilerin pazarladığı ders kitapları.

But Birney

 Sanırım bu saldırı büyük bilim ve yığınla paranın harcandığı projelerle ilgili gerçek bir şikayet, Bu insanlar bundan hoşlanmıyorlar.

http://www.guardian.co.uk/science/2013/feb/24/scientists-attacked-over-junk-dna-claim

Reklamlar