2010’NUN EN ÖNEMLİ 10 MAKALESİ: EVRİMİ TASARLAMAK

Mike GENE

Çeviren : Mustafa Ajlan ABUDAK

2010 yılı içerisinde en önemli bulduğum 10 makaleyi listelemeye karar verdim. Geriye bakmak, önden yüklemeli evrim hipotezinin sadece akla uygun ve ikna edici (henüz bunun zıddını ispatlayabilen olmadı) olmakla kalmayıp aynı zaman da başarılı ve üretken bir hipotez olduğunu da göstererek, şüphelerimi gidermeme yardım ediyor. Bu 10 makale herhangi bir kritere göre sıralanmadı. Daha çok kronolojik bir sıra takip etmektedir.

Evet işte makaleler….

1.Metazoanlarda organ işlevini ve kas çekilme ve büzülmelerini kontrol eden iki ana sinir aktarıcı (neurotransmitter) tek hücrelilerde de benzer rol oynuyorlar. Yakında bu konuyu daha derinlemesine inceleyeceğim.

Sinir aktarıcı alet çantası

2. Birkaç makale önden yükleme ve uyum arasında giderek büyüyen ilişki örüntüsünün daha önceleri bunun benzer seçim baskıları sonucu oluştuğu yönündeki anlayışın tersine, uyumda bazı belirli parçaların hayatın içkin mimarisinden ödünç alındığını göstermekte.

a. Prestin: Önuyumun bir işlevi olarak  yakınsama -konverjans

b. VEGF reseptörleri: Önuyumun bir işlevi olarak yakınsama -konverjans

c. Oksijen taşıyan hemoglobinler: Önuyumun bir işlevi olarak yakınsama -konverjans

d. Hipotezim kabul gördü : Uyuma dönük yatırım

3. Yukarıdaki c. kısmına ek olarak. Bu hipotezi daha önce kanın önden yüklemeli olduğunu gösterdiğim makalemde sunmuştum.

4. İntronların erken dönem metazoan yaşamının evrimini kolaylaştırdığının altını çizmiştim. Bu iddiama daha da açıklık getirdim ve burada savundum.

5. Tek hücreli bir organizma olan Tehrahymena,insan ünsilinine sanki bir büyüme faktörüymüş gibi karşılık veriyor.

6. Önden yüklemeli evrim için daha büyük kanıtlar. Kısaca ökaryotik hücrenin gereksiz olarak niçin bu denli karmaşık olduğunu keşfederken, dikkatimi gereksiz olarak karmaşık yapıda olan ökaryotik RNA polimerazına verdim. Daha sonra böylesine gereksiz bir karmaşıklığın, çok hücreli yaşamın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını ortaya çıkardım.

RNAP Çok hücreli yaşamın ortaya çıkışını (gelecekteki olası gereksinimleri önceden karşılayarak) tetikler.

7. Tasarım ve evrimin nasıl birbirleriyle kesiştiğini, insanların daha iyi bir şekilde zihinlerinde resmetmesine çalıştım.

a. Evrimi Tasarlamak

b. Sentetik yaşamı daha önce duydunuz mu? En önden yerinizi ayırtın ve sentetik evrimi temaşa etmeye başlayın.

8.Bir başka teleolojik hipotezimi, ökaryotik plan çevresinde inşa edilmiş duyumsal cihazlar olarak işleyen cilia’ ların , yani metazoan tipi karmaşıklığın evriminin kolaylaştırılmasında olduğu gibi ortaya koydum. Daha sonra bu hipotezi destekleyen kanıtları da sundum.

9. Bu güncenin okurlarına Prekaryotik fareler nerede? diye sormuştum. 4. maddedeki intronlar cevabın bir kısmı. Cevabın diğer kısmı ise mitokondride gizlenmiş gibidir. Önümüzdeki günlerde bu konuya ek açıklamalar eklemeyi planlıyorum.

10.  Önden yüklemeli evrim hipotezi yeşil alglerdeki epiteral dokuların (beta catenin)  oluşması için gerekli olan bir aday proteini belirlememe olanak verdi. Oradan başlayarak, bu homolog beta cateninin ökaryotların kendisi kadar eski olabileceğini iddia ediyorum. Daha da fazlası,bu hipotez tutmasa da, beta caretenin esrarengiz bir şekilde alfa importinlere benzemesine binaen, önden yüklemeli bir yapı olduklarına dair kuvvetli kanıtlar vardır.

Beta cateninlerin ortaya çıkması için gereken tetikleme

Kaynak:

http://designmatrix.wordpress.com/2010/12/29/2010-top-ten-designing-evolution/#more-2847

Reklamlar